Οδοντιατρικό Κέντρο Λευκό

Εξειδικευμένη
Οδοντιατρική Φροντίδα

Οδοντιατρικό κέντρο Λευκό
Εξειδικευμένη οδοντιατρική φροντίδα
Άρτια εκπαιδευμένη ομάδα
Ευχάριστο περιβάλλον
Υπηρεσίες
Ενδοδοντολογία
Ενδοδοντική Θεραπεία (Απονεύρωση), Ακρορριζεκτομή
Περιοδοντολογία
Θεραπεία Ουλίτιδας, Περιοδοντίτιδας, Αισθητικές Περιοδοντικές Επεμβάσεις
Εμφυτευματολογία
Τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων, Ανάπλαση οστού, Συντήρηση αποτελέσματος
Τραύμα & Διαχείριση πόνου

Αντιμετώπιση Τραύματος, Μη Οδοντικός Πόνος

Ανάπλαση Σκληρών & Μαλακών ιστών
Για τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων, Βελτίωση Αισθητικής
Η Ομάδα
Η Κλινική