Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Ιστοσελίδας Οδοντιατρικού Κέντρου Λευκό

Έχουμε θέσει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το Οδοντιατρικό Κέντρο Λευκό και το προσωπικό του
πληρούν τις οδηγίες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)

Τι είδους προσωπικά δεδομένα διατηρούμε και για πιο σκοπό

Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο μήνυμα σας διατηρούμε προσωρινά το ονοματεπώνυμο, το email και το μήνυμα σας.

Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αποκτήθηκαν ή είμαστε υποχρεωμένοι από την εκάστοτε νομοθεσία.

Προστασία δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σε ασφαλισμένη ηλεκτρονική μορφή. Στα στοιχεία αυτά έχουν άμεση πρόσβαση άτομα που έχουν προσληφθεί από εμάς  τα οποία έχουν υπογράψει συμφωνία εχεμύθειας. Η ηλεκτρονική μορφή των δεδομένων σας διατηρείται και σε αντίγραφα ασφαλείας.

Δήλωση δεδομένων

Τα προαναφερόμενα στοιχεία ΔΕΝ δίνονται σε τρίτα άτομα εκτός και αν μας υποχρεώνει η νομοθεσία.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας

Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας τα οποία διατηρούμε, να ζητήσετε αντίγραφο, να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές ή να ζητήσετε διαγραφή τους. Το δικαίωμα διαγραφής μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς νομικούς ή άλλους. Γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των παιδιών τους αν αυτό δεν αντικρούει το συμφέρον του παιδιού ή δικές του λογικές επιθυμίες (όπου είναι δυνατόν). 
 
Επίσημες αιτήσεις πρέπει να γίνονται γραπτώς προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Οδοντιατρικού Κέντρου Λευκό ([email protected]) και έχουμε υποχρέωση να σας απαντήσουμε σχετικά με το αίτημα σας εντός 30 ημερών.