Ανάπλαση Σκληρών & Μαλακών ιστών

Για τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων, Βελτίωση Αισθητικής

Ανάπλαση Σκληρών Ιστών

Σε περιπτώσεις απώλειας σκληρών ιστών (οστού) όταν κρίνεται απαραίτητο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές με την χρήση μοσχευματικών υλικών για να επαναφέρουμε το οστό σε ικανοποιητικό επίπεδο, με στόχο την βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος, την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων ή άλλων προσθετικών εργασιών.

Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται στον χώρο της κλινικής μας χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας υλικά και κυρίως σύγχρονες τεχνικές για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ανάπλαση Μαλακών Ιστών

Σε περιπτώσεις όπου λόγω μακροχρόνιας απώλειας δοντιών υπάρχει απώλεια σκληρών και μαλακών ιστών αλλά δεν θα προχωρήσουμε σε αποκατάσταση με την χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανάπλαση μόνο των μαλακών ιστών.

Με αυτό το τρόπο μπορούμε να αποκτήσουμε τέτοιο πάχος μαλακών ιστών ώστε μια προσθετική αποκατάσταση που θα στηρίζεται στα διπλανά δόντια (γέφυρα) θα φυσική όψη και θα διευκολύνεται η άσκηση στοματικής υγιεινής για μακροχρόνια διατήρηση του αποτελέσματος.

Αισθητικές Περιοδοντικές Επεμβάσεις

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται θεραπείες που βελτιώνουν την αισθητική εικόνα των ούλων και των μαλακών ιστών γενικότερα αλλά και την λειτουργικότητα της
στοματικής κοιλότητας γενικότερα.

Υφιζήζεις ούλων και απογυμνωμένες ρίζες δοντιών αλλά και υπερπλαστικά ούλα ή ουλικό χαμόγελο (υπερβολική έκθεση ούλων κατά το χαμόγελο), συμπεριλαμβάνονται στις
παθήσεις που αντιμετωπίζονται σε αυτήν την κατηγορία.

Η επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων και ειδικότερα των υφιζήσεων βελτιώνουν και την λειτουργικότητα της περιοχής. Οι απογυμνωμένες επιφάνειες των ριζών μπορεί να
προκαλούν ενοχλητική ευαισθησία στο κρύο ή στο ζεστό αλλά είναι επιρρεπείς σε τερηδονικές βλάβες. Η κάλυψη τους προσφέρει προστασία αποκαθιστώντας την φυσιολογική αρχιτεκτονική και εμφάνιση της περιοχής.