Εμφυτευματολογία

Τοποθέτηση Οδοντικών εμφυτευμάτων, Ανάπλαση οστού, Συντήρηση αποτελέσματος.

Η Εμφυτευματολογία είναι ο τομέας της οδοντιατρικής ο οποίος ασχολείται με την αποκατάσταση ελλειπόντων δοντιών με την χρήση οδοντικών εμφυτευμάτων.

Τα Οδοντικά Εμφυτεύματα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην οδοντιατρική τα τελευταία χρόνια. Αν χρησιμοποιηθούν σωστά επαναφέρουν την μάσηση του ασθενούς στα προηγούμενα φυσιολογικά επίπεδα καλύπτουν τις αισθητικές απαιτήσεις σε μεγάλο βαθμό.

Στο Οδοντιατρικό Κέντρο Λευκό χρησιμοποιούμε εμφυτεύματα, υλικά αλλά κυρίως τεχνικές οι οποίες μπορούν να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η τοποθέτηση των Οδοντικών Εμφυτευμάτων γίνεται με τοπική αναισθησία, ανώδυνα και χωρίς ιδιαίτερες μετεγχειρητικές ενοχλήσεις στον χώρο της κλινικής. Με την χρήση των εμφυτευμάτων μπορούμε να αποκαταστήσουμε από ένα ελλείπων δόντι μέχρι και απώλεια όλων των δοντιών στην στοματική κοιλότητα.

Ανάπλαση Οστού

Τα Οδοντικά Εμφυτεύματα για να τοποθετηθούν ορθά αλλά και για να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα χρειάζονται μια ελάχιστη ποσότητα οστού. Αν το οστό της γνάθου είναι περιορισμένο λόγω περιοδοντίτιδας, τραύμα ή απλά χρόνιας απώλειας δοντιών τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές ανάπλασης (επανάκτησης) οστού.

Αυτό μπορεί να γίνει πριν τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα σε περιπτώσεις μεγάλης απώλειας οστού ή ταυτόχρονα με την τοποθέτηση σε περιπτώσεις μικρότερης απώλειας.

Στόχος είναι να αποκτήσουμε την φυσιολογική μορφολογία του οστού για να δώσουμε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και συνθήκες ορθής στοματικής υγιεινής για μακροχρόνια διατήρηση της αποκατάστασης.

Διατήρηση Αποτελέσματος

Όπως και για την διατήρηση των φυσικών δοντιών έτσι και για την διατήρηση των οδοντικών εμφυτευμάτων πρέπει να τηρούνται στο σπίτι οι οδηγίες στοματικής υγιεινής αλλά και τακτικοί έλεγχοι στον χώρο της κλινικής.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι οι ιστοί που περιβάλλουν τα εμφυτεύματα (οστό και ούλα) μπορούν να προσβληθούν από μικρόβια με αποτέλεσμα φλεγμονή και πιθανή απώλεια οστού με βαρύτατες συνέπειες στην θεραπεία.

Για αυτό και συστήνεται τακτικός έλεγχος (κλινικός και ακτινογραφικός) για πρόληψη προβλημάτων ή αναχαίτησης προβλημάτων σε αρχικά στάδια.